Werkwijze Psychologische Therapie

Kennismakingsgesprek en intake

Tijdens het eerste gesprek maken wij kennis en bespreken wij waar jij aan wil werken. Een zorgvuldige intake is de voorbereiding op een goede en effectieve behandeling. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen we besluiten welk traject je in gaat. Wanneer het gaat om psycho-sociale therapie, EMDR of relatiegesprekken dan is de werkwijze anders dan wanneer we besluiten met de Mentaal Emotieve Training (MET) te gaan werken.

Plan van aanpak

Samen stellen we een plan van aanpak op. Een plan van aanpak kan eenvoudig zijn maar ook heel uitgebreid. Als het gaat om Psycho-sociale therapie, EMDR of relatiegesprekken dan schrijf ik een kort behandelplan. Het behandelplan dat ik schrijf voor cliënten waarmee ik met de MET ga werken is een uitgebreid behandelplan. Vaak kan ik dat ook pas na een aantal gesprekken schrijven omdat ik dan pas een goed beeld heb van wat er nodig is. In dat geval vul jij als cliënt ook een aantal formulieren in, waaronder een doelenformulier, een tijdlijnformulier en een algemeen intakeformulier. Deze formulieren worden vervolgens verwerkt in het behandelplan. Tijdens de behandeling pak ik regelmatig het behandelplan erbij. Zo kan ik zien of we nog op koers zitten. Ook vinden er regelmatig evaluaties tussen jou en mij plaats aan de hand van het behandelplan. We kijken dan samen naar de vorderingen en de leerdoelen die er nog liggen. Jouw opmerkingen neem ik vervolgens mee in het vervolg van de behandeling.

De behandeling

De behandeling vindt plaats in de praktijk (en een enkele keer buiten) en kan bestaan uit gesprekken, oefeningen en therapeutische interventies. In de korte en lange behandelplannen die specifiek op jou en jouw situatie gericht en geschreven zijn,  kun je hier meer over lezen.